06-29242680
   Copyright © Alius Coaching & Training
 Made with by Bo Webexperts | Privacy statement

Teamcoaching als Enneateam

Gaat uw team de uitdaging aan in het EnneaTeam?! inspirerend samenwerken en onderscheidende resultaten? Dan kan met Alius Coaching & Training.

EnneaTeam zet het Enneagram in als persoonlijkheidsmodel om te ontdekken wat de types en de bijbehorende drijfveren zijn. Wat leeft er in uw team? Gezien worden, inzicht, contact en een gemeenschappelijk visie zijn basis begrippen voor een groep die wil presteren en waarin het leuk is om samen te werken.

EnneaTeam is teamcoaching met  interactie en afstemming.

Op een frisse manier, jezelf en ieders Enneatype met kwaliteiten leren ontdekken, kennen en afstemmen. Communiceren vanuit je type is bewust worden zodat we efficiënter kunnen werken dat is waar EnneaTeam overgaat.

De teamcoach spiegelt processen in het team en stimuleert de groepsdynamica tot zelfsturing en verantwoordelijkheid. Hij maakt tevens gebruik maakt van de aanwezige kwaliteiten in het team vanuit een eenduidig doel.

Wat bereiken we met EnneaTeam? 

 • Ontdekken van je eigen Enneatype
 • Afstemmen en aanvullen op elkaars Enneatype, teamnormen en overtuigingen
 • Vanuit daar het creëren van een gemeenschappelijke visie/ambitie en afspraken
 • Open communicatie: Aandacht en omgaan met gevoelens & emoties
 • Kwaliteiten gebruiken in het team
 • Efficiënt en effectief werken
 • Feedback en bouwen aan een proactief team
 • Team-timemanagement

 De teamcoach gebruikt diverse werkvormen en interventies onder andere met:

 • Procesmodel EnneaTeam:  (Het Enneagram wordt ingezet als procesmodel ten behoeve van het team,afstemmen en aanvullen met elkaar door het Ennea type van elkaar te ontdekken)
 • Logische niveaus van Bateson (gedrag,emotioneel, mentaal, fysiek,omgeving en zingeving)
 • Geweldloos communiceren  
 

De aanpak van de teamcoach is dynamisch, veilig en resultaatgericht met een open en betrokken karakter. Het aantal bijeenkomsten kan per opdracht verschillen. Na een intake zal een procedure en offerte op maat worden aangeboden.

EnneaTeam is teamcoaching m.b.v. het Enneagram.

 

Op een interactieve manier, je enneatype van jezelf en collega's ontedekken. Ieder zijn/haar kwaliteiten leren kennen en ontwikkelen. Hoe afstemmen met elkaar, hoe aanvullen op elkaar. Snap de drijveren van je collega en of leidinggevende. Hoe kunnen we efficiënter en bewuster werken dat is waar het Enneateam overgaat!

Ik wil deze TeamcoachingVragen? neem dan contact op.