06-29242680
   Copyright © Alius Coaching & Training
 Made with by Bo Webexperts | Privacy statement

Enneagram

Wat is het Enneagram?

Het Enneagram is een krachtig en dynamisch model dat de persoonlijkheid beschrijft aan de hand van negen totaal verschillende patronen van denken, voelen en doen. Negen persoonlijkheden met hun drijfveren, voorkeuren, werkstijlen en blinde vlekken.
Door te ontdekken welke eigenschappen van de negen typen voor jou een rol spelen, vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Bovendien leidt kennis van de sterke en minder sterke kanten van de andere typen tot wederzijds begrip en betere samenwerking.
Bewust worden van je persoonlijkheidsstructuur is een patroon van denken, voelen en handelen. Je persoonlijkheid begrijpen kan met het Enneagram. Ieder type is gebaseerd op een allesomvattende basisaanname. Deze aanname kan worden toegepast op alle gebieden van het leven. 
Enkele algemene toepassingen van het Enneagram:
 • Persoonlijke ontwikkeling en omgaan met persoonlijke reactiviteit
 • Opbouwen van voldoening gevende relaties
 • Onderwijs/leerstijlen
 • Communicatie
 • Besluiten nemen en relaties met autoriteit
 • Motivatie
     "Ennea” is Grieks voor negen en "gram” betekent figuur of tekening. 
 

Waarom werken met het Enneagram?

De ultieme vraag: Wie ben ik? Gaat vaak om een innerlijke behoefte om meer zicht te krijgen op je eigen persoonlijkheid, Op wat je drijft en wat je motiveert.

 • Wat bezielt mij?
 • Waarom doe ik eigenlijk altijd dingen zoals ik ze doe?
 • Waarom heb ik in bepaalde situaties de neiging mij te verbergen achter mijn masker?

Persoonlijke ontdekking met het Enneagram kan daar een eerste aanzet zijn. We hebben diverse basispatronen zoals:

 • Het Enneagram biedt ons een helder inzicht in onze persoonlijkheid.
 • We nemen kennis van onze mentale modellen (mentale fixaties)
 • We nemen kennis van onze emotionele drijfveren (emotionele passie)
 • We nemen kennis van onze handelingspatronen (subtypen)

Bij die basispatronen zien we ook verschillende strategieën die daarbij horen. We noemen dat onze afweermechanismen die bij die strategieën horen!

De basispatronen en bijbehorende strategieën samen vormen in Enneagram termen het persoonlijkheid type of Enneagram type. Kortweg :Type

Herken je eenmaal je type, dan fungeert het Enneagram als een procesversneller in een persoonlijk ontwikkel proces.

Medewerkers en leidinggevenden kunnen door inzicht in hun type en patronen daarvan hun specifieke stijl van samenwerken en leidinggeven beter begrijpen.

Het Enneagram geeft ook zicht op het type van anderen, wat kansen biedt tot onderling begrip en verbetering van collegiale interacties.

Een kort overzicht van de types binnen het Enneagram:


 Type nr.  Naam  Zelfbeeld
 1  Perfectionist  "Ik heb gelijk.”
 2  Helper  "Ik help.”
 3  Succesvolle Werker  "Ik ben succesvol.”
 4  Romanticus  "Ik ben bijzonder.”
 5  Waarnemer  "Ik heb het door.”
 6  Loyalist  "Ik doe mijn plicht.”
 7  Levensgenieter  "Ik ben gelukkig.”
 8  Baas  "Ik ben sterk.”
 9  Bemiddelaar 
 
 "Ik ben tevreden.” 

     
Een korte omschrijving van de negen typen:
(in de tekst is sprake van hij hiervoor kan ook zij worden ingevuld)  

Enneatype 1:De Perfectionist – 

De Perfectionist is kritisch naar zichzelf en anderen. Hij is bang om fouten te maken en is niet gauw tevreden.

Enneatype 2: De Gever – "Ik help.”

De Gever zoekt waardering en helpt anderen daarom graag. Heeft zelf juist moeite met ontvangen en het stellen van grenzen aan zijn eigen behulpzaamheid.

Enneatype 3: De Succesvolle Werker "Ik ben succesvol.”

De Succesvolle Werker is enthousiast en zelfverzekerd. Hij kan de indruk wekken productiever te zijn dan hij eigenlijk is. Hij vindt status belangrijk en is voortdurend op zoek naar competitie.

Enneatype 4: De Romanticus"Ik ben bijzonder.”

De Romanticus heeft een sterk gevoelsleven. Hij zoekt altijd naar het ideaal en is creatief ingesteld.

Enneatype 5: De Waarnemer "Ik heb het door.”

De Waarnemer houdt emotioneel afstand, schermt zijn privéleven af en kan zich manifesteren als een intellectueel in een ivoren toren.

Enneatype 6: De Loyalist – "Ik doe mijn plicht.”

De Loyalist is plichtsgetrouw en wordt geplaagd door twijfels. Hij is besluiteloos en denkt in plaats van dat hij doet. Achterdochtig als hij kan zijn, wil hij graag weten wat er zich achter de schermen afspeelt.

Enneatype 7: De Levensgenieter"Ik ben gelukkig.”

De Levensgenieter wil altijd alle mogelijkheden openhouden en is door zijn plezier in het leven een stimulerende persoonlijkheid.

Enneatype 8: De Baas "Ik ben sterk.”

De Baas neemt het voortouw, is vechtlustig en heeft respect voor tegenstanders die hem durven te weerstaan. Een ruwe bolster, blanke pit.

Enneatype 9: De Bemiddelaar "Ik ben tevreden.”

De Bemiddelaar is iemand van compromissen. Hij luistert naar standpunten van anderen en streeft overeenstemming na. Hij heeft een hekel aan conflicten en ruzies.