0629242680

Type interview Enneagram


Type interview

Je Pad ontstaat door er op te lopen, start met een type interview.

Op je pad ervaar je nieuwsgierigheid naar jezelf, wil jij inzicht krijgen waar jouw aandacht automatisch naar toe gaan. Wil jij de weg naar jezelf bewandelen en zelfkennis opdoen? Dit kan door een type interview. 

In een type interview kun je onderzoeken wat jouw patronen zijn van denken, voelen en doek. Het Enneagram gaat over drijfveren. De Amerikaanse enneagram pionier Helen Palmer ontwikkelde een interviewmethode om types te traceren. Een type-interview biedt de mogelijkheid om dieper door te vragen naar iemands werkelijke drijfveren. 

Hoe werkt het?

Het type-interview  is mooie manier om er achter te komen wat je drijft en wat je van binnen beweegt. Wat zijn jouw patronen van denken, voelen en doen. Het is een diepte-interview waarbij vragen worden gesteld over alle typen van het Enneagram met bijbehorende thema’s, met de bedoeling om de meest dominante achterliggende motivaties en drijfveren zichtbaar te maken. 

Een belangrijke vraag kan zijn: ‘WAT MAAKT DAT IK doe zoals ik Doe?

Type interview Enneagram | Alius Coaching & Training

Een type-interview garandeert niet altijd één type als uitkomst. Sommigen gaan met twee of drie types naar huis. Waar herken je je in? Soms heeft het meer tijd nodig om er achter te komen. Het is dan zinvol om je meer in die verschillende typebeschrijvingen te verdiepen. Zeker is dat het type-interview je richting geeft en dichter bij jezelf brengt.

Type interview Enneagram | Alius Coaching & Training

Als Enneagram type interviewer ben ik opgeleid en gecertificeerd in deze speciale techniek van interviewen. Ik ga met een script van vragen en thema’s, samen met jou onderzoeken in welk patroon jij je het meest herkent. Een interview duurt 45 min, waarbij je  de nodige toelichting over de typen en de keuzes die je maakt krijgt. Met het duidelijk aansnijden van relevante thema’s Bijvoorbeeld: kan je makkelijk beslissingen nemen? wordt het verhaal van werk en leven steeds duidelijker. Al tijdens het interview is vaak sprake van verrassende inzichten. Je krijgt na het type interview een volledig rapport van de typen en de uitkomst van het type interview.

Waarom is het type interview zo waardevol?

·         Er ontstaat persoonlijke groei door verdieping 

      Je word je  bewust van je belangrijkste drijfveren, je kwaliteiten en je valkuilen.

·        Je begrijpt beter waarom je doet zoals je doet. Door dit inzicht krijg je het gevoel meer invloed te hebben op je eigen leven.

·        Je maakt makkelijker en bewuster keuzes, waardoor je zowel privé als in je werk beter gaat functioneren en minder stress ervaart.

·        Je krijgt meer zelfkennis en inzicht van de invloed van je eigen Enneagramtype op jouw wijze van handelen, communiceren en omgaan met anderen.

 
Button