0629242680

Klachtenprocedure


Klachtenprocedure

Alius Coaching & Training streeft er altijd naar de best mogelijke begeleiding te leveren aan Iedereen die Alius Coaching & training inschakelt. Het kan gebeuren dat je ergens ontevreden of teleurgesteld over bent. Mocht dit het geval zijn dan horen we zo snel mogelijk van je zodat we tot een oplossing kunnen komen. Alius Coaching & Training zal er alles aan doen om de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Informele klacht

Alius coaching & Training werkt en communiceert op een open manier. De  voorkeur gaat er dus ook altijd naar uit dat je jouw minder positieve ervaring zo snel mogelijk deelt met de coacht/trainer. 

Dit kan zowel mondeling (tijdens een afspraak) als schriftelijk (email naar info@aliuscoaching.nl. Alius Coaching & Training registreert dit dan als een informele klacht. 

In veel gevallen komen we samen tot een oplossing. 

Formele klacht

Mochten we er toch niet samen uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid om hulp in te roepen van de NFG, de beroepsvereniging waarbij Alius Coaching & Training is aangesloten.

Voor meer informatie bekijk dit schema hoe de afhandeling van je klacht formeel kan verlopen. Info verwijst Alius Coaching & Training je naar het NFG secretariaat (info@de-nfg.nl)

Zie ook link regelement geschillen instantie 


 
Button