0629242680

Vergoedingen

Welke vergoedingsmogelijkheden er zijn voor jouw coachtraject


Vergoedingsmogelijkheden voor coaching vanuit je werkgever

De meeste werkgevers hebben jaarlijks een budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. Organisaties beschikken ze vaak over hun ontwikkel of opleidingsbudget wat onder andere besteed kan worden aan coaching. Coaching die is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief Daarom wordt het zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door de afdeling HRM  Vraag bij je Leidinggevende of HRM afdeling naar de mogelijkheden.

Vergoedingsmogelijkheden vanuit de cao:

Vakbonden en werkgevers zien steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Grote kans dat in jouw CAO een ontwikkel- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is voor jou gereserveerd door je werkgever. Na overleg met je werkgever kan dit bedrag vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Je kunt jouw CAO online vinden of bij de HR manager opvragen. 


Is er bij je werkgever geen budget? Of heb je momenteel geen werk? Dan zijn de volgende vergoedingsmogelijkheden wellicht interessant:

Belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen als je het inzet om beter of effectiever te presteren op uw werk of als je het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij je huidige werkgever als daarbuiten. 

Kijk op de website van de belastingdienst: belastingdienst.nl 

Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en een loopbaan coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot dat je volledige coachtraject vergoed wordt. Om aanspraak te maken op vergoeding kan je het beste vooraf contact opnemen met je verzekeraar. 

 
Button